راهنمای تنظیم

چگونه راهنمای تنظیمات ساعت سیتی زن خود را پیدا کنید؟

شماره درج شده پشت درب ساعت شما اعدادی 10 تا 11 رقمی هستند که با استفاده از 4 کارکتر اول میتوانید به راحتی تنظیمات مورد نظر را پیدا کنید.

شماره درچ شده پشت درب ساعت به ویژگی های ساعت بستگی دارد و برای هر ساعت در جایی متفاوت است.

تصاویر برای توضیح ممکن است در ساعت شما متفاوت باشد و شماره پشت درب ساعت شما در جای دیگر مهر شده باشد.

 

CAL. B877         

CAL.C660         

CAL.E660         

CAL.E784         

CAL.E820         

CAL.E870         

CAL.F100         

CAL.F150         

CAL.F900         

CAL.F990         

CAL.H14X         

CAL.H800         

CAL.H804         

CAL.H820         

CAL.H909         

CAL.H950         

CAL.J250         

CAL.J280         

CAL.U680         

برای داشتن راهنمای تنظیم کامل به زبان انگلیسی و همچنین بقیه کالیبرها به سایت زیر مراجعه نمائید

https://www.citizenwatch-global.com/support/index.html

نظرات